Karaktergivning

[size=16]7-trinsskalaen[/size] Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin:

plus

[size=16]Skolens karaktergennemsnit for 9. klasse i skoleåret 2018/19[/size] (Tallene i parentes angiver antallet af elever)

Fag

Standpunktskarakter

Prøvekarakter

Dansk - Mundtlig

7,54 (56)

7,27 (56)

Dansk - Retskrivning

7,66 (56)

7,55 (56)

Dansk - Læsning

7,70 (56)

7,11 (56)

Dansk - Skr. fremstilling

7,20 (56)

7,63 (56)

Engelsk - Mundtlig

7,23 (56)

6,84 (56)

Engelsk - Skriftlig

8,09 (56)

7,56 (56)

Tysk - Mundtlig

6,95 (55)

Tysk - Skriftlig

7,02 (55)

9,07 (15)

Kristendomskundskab

7,18 (56)

Historie

6,89 (56)

Samfundsfag

7,46 (56)

Samfundsfag - Mundtlig

7,75 (24)

Idræt

7,20 (54)

Idræt - Praktisk/mundtlig

6,97 (38)

10,56 (16)

Matematik - Mundtlig

7,38 (56)

Matematik - Uden hjælpemidler

7,39 (56)

7,77 (56)

Matematik - Med hjælpemidler

8,07 (56)

8,68 (56)

Fysik/kemi - Skriftlig

6,17 (24)

Fysik/kemi - Praktisk/mundtlig

7,09 (56)

Geografi

6,98 (56)

Geografi - Skriftlig

7,20 (15)

Biologi

7,16 (56)

Obligatorisk projektopgave

7,00 (53)

F/K-BIO-GEO Fællesprøve

7,44 (55)

[size=16]Skolens karaktergennemsnit for 10. klasse i skoleåret 2018/19[/size] (Tallene i parentes angiver antallet af elever)

Fag

Standpunktskarakter

Prøvekarakter

Dansk - Mundtlig

6,22 (40)

6,68 (40)

Dansk - Skr. fremstilling

5,75 (40)

6,55 (40)

Engelsk - Mundtlig

6,57 (40)

8,38 (40)

Engelsk - Skriftlig

7,28 (40)

7,68 (40)

Tysk - Mundtlig

6,00 (25)

5,48 (25)

Tysk - Skriftlig

7,00 (25)

6,32 (25)

Matematik - Mundtlig

6,93 (40)

7,92 (39)

Matematik - Skriftlig

8,05 (40)

7,87 (39)

Fysik/kemi - Praktisk

6,45 (38)

7,05 (37)

Obligatorisk selvvalgt opgave

7,53 (40)