Befordring

Man er som elev på Vinderup Realskole som udgangspunkt berettiget til at komme gratis med bussen/toget, hvis man har en lang skolevej eller hvis man skal færdes på en trafikfarlig skolevej. Fri transport i forbindelse med skolegangen opnås iflg. Folkeskolelovens §26, når skolevejen er længere end de nedenfor nævnte afstandskriterier:

7.- 9. klasse7 km
10. klasse9 km
plus

Ovennævnte afstande skal være den nærmeste vej eller sti, som eleven kan færdes på til fods eller på cykel hele året. Hvis man bor eller skal færdes på en vej, som af myndighederne karakteriseres som trafikfarlig, kan man komme gratis med bussen/toget, selvom man ikke opfylder afstandskriteriet. Skolen er altid parat til at hjælpe ved tvivlsspørgsmål. Eksempler på trafikfarlige veje (Til og med 10. klasse)

BorbjergvejStokholmvej
Holstebrovej fra Rydhave til HvamTrabjergvej
LandtingvejVester Trabjergvej
RydevejViborgvej fra Skave til kommunegrænsen i Bjergby
StendisvejØster Stendisvej

Langt de fleste elever skal ikke have et buskort, da de fleste busruter kører som skolebusser. Man har kun brug for at vise/ansøge om buskort, hvis man benytter rute 72 eller rute 260 - eller hvis man skal med toget til og fra skolen.

Links: https://www.holstebro.dk/Transport-af-skoleelever-204.aspx

Tilknyttet fil:
Befordringsansøgning (233 kB)