Indmeldelsesprocedure

Ønsker man kontakt med skolen for eventuel indmeldelse, skal man ringe på telefon: 97441580 eller e-maile til: vr@vinderup-realskole.dk Skolen sender gerne indmeldelsesblanket, der i udfyldt stand kan sendes til eller afleveres på skolen. Indmeldelsesblanketten kan også hentes på skolens hjemmeside. Indmeldelsesblanketten er grundlaget for indmeldelsen. Datoen for skolens modtagelse af indmeldelsesblanketten bestemmer elevens plads på eventuel ventelisten.

plus

Det er normal procedure, at forældrene og eleven har en samtale med skolens leder, inden eleven bliver tilmeldt. Det er ligeledes normal procedure, at forældrene og eleven møder den kommende klasselærer, inden eleven starter på skolen. Det er vigtigt, at forventninger fra begge sider bliver berørt, så der skabes en fælles forståelse af, hvad der for eleven er et godt og udviklende skoleliv. Ved visse årgange optages der så mange nye elever, at der afholdes et introduktionsmøde for forældre og elever, hvor der redegøres samlet for skolegangen på Vinderup Realskole.