Ordensregler

[size=16]Du skal huske her dag![/size]
At behandle dine kammerater og lærere som du selv gerne vil behandles:

vær god ved andre
tal pænt til og om andre
respekter andre

At anvende mobiltelefoner og computere med omtanke:

mobiltelefoner skal afleveres ved timens start (de udleveres i 10- og 12-pausen)
skolens computere skal behandles som var de din egen

At møde til tiden - også efter frikvartererne. At færdes stille og roligt på gangene og i klasseværelserne. At være med til at holde skolen ren og ordentlig. At behandle bygninger og inventar pænt. At din klasse skal rydde op i klasseværelset, når I har brugt det.

plus

[size=16]Særlige tilladelser[/size]
Man må spille bold på boldbanerne.
Man må kaste med sne – men kun på sportspladsen bag lokalerne 12, 13 og 14.
For 7.-9. kl. gælder, at det kun er tilladt at forlade skolen i skemalagte fritimer og mellemtimer.

 
[size=16]Skolen er en røgfri skole.[/size]

 
[size=16]Herudover opfordres den enkelte klasse til at lave egne klasseregler.[/size]