Lektiehjælp

plus

På Vinderup Realskole har vi valgt at placere lektiehjælp og faglig fordybelse (LFF) i klassernes skema, således har klassen 1 LFF-time om ugen med en lærer fra klassens lærerteam. I LFF timerne har eleverne mulighed for at få hjælp til lektier eller blive udfordret med fordybelsesopgaver (ekstra opgaver). Det er også en mulighed, at der i nogle af disse timer bliver sat ekstra fokus på fx læsning, brug af office-programmer på pc eller lignende.
Har man brug for ekstra støtte i et fag, er dette som oftest også muligt.